Registreren Corona verlof in AFAS

Als gevolg van de Corona Pandemie is te verwachten dat veel medewerkers zich (preventief) ziekmelden. Dit kan leiden tot veel (onterechte) ziekmeldingen. De overheid heeft daarom het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud in het leven geroepen. 

Als AFAS partner en met mensen die uit het vakgebied HR komen, helpen wij u graag in deze hectische en onzekere tijd om snel de verschillende redenen bijzonder verlof in te richten. Hiermee kunt u alle aanvragen juist verwerken in uw administratie.

Mogelijke redenen van het soort bijzonder verlof: 

 1. Corona onbetaald verlof: deze verlofsoort kan de medewerker aanvragen op het moment dat uw medewerker verlof op wilt nemen omdat zij/hij geen opvang kan krijgen voor de kinderen (medewerker krijgt niet doorbetaald). 
 2. Corona Preventief verlof: deze verlofsoort kan de medewerker aanvragen op het moment dat de werknemer zich ziek wilt melden vanwege klachten die het RIVM heeft gesteld als zijne 'thuisblijfklachten' (medewerker krijgt doorbetaald). 
 3. Corona Zorgverlof: deze verlofsoort kan aangevraagd worden als de medewerker zorg voor iemand moet verlenen of kinderen thuis heeft zonder opvang. De medewerker kan bijvoorbeeld maximaal 3 dagen betaald verlof opnemen, verdeeld over de komende drie weken. De dagen kunnen niet aaneengesloten worden opgenomen. De opgenomen dagen kunnen na de periode van Corona worden ingehaald of worden verrekend met het vakantiesaldo. Dit is slechts een voorbeeld. Mogelijk dat u hier een andere regeling voor heeft bedacht. 

LET OP:

Het is niet toegestaan een medewerker te verplichten (vakantie)verlof op te laten nemen omdat hij in verband met het Coronavirus niet kan werken. 

Via onderstaande stappen voeg je eenvoudig een nieuwe verlofreden toe: 

 1. Ga naar Algemeen/Inrichting/ Vrije tabel
 2. Open de eigenschappen van de vrije tabel Reden verlof
 3. Klik op Nieuw
 4. Vul per taal een code en een omschrijving in
 5. Klik op Voltooien

Maak eventueel in het profiel voor het aanmaken van een verlofaanvraag het veld Reden Verlof verplicht. Dit voorkomt dat medewerkers de reden vergeten in te vullen. Dit doe je via onderstaande stappen: 

 1. Ga naar Algemeen/ In & Outsite/ Profiel
 2. Open het profiel dat jullie organisatie gebruikt
 3. Ga naar het tabblad Algemeen
 4. Klik op Onderhouden in het veld Verlofaanvraag (Profit) onder het kopje Context
 5. Open het veld Reden verlof
 6. Vink de Velden Zichtbaar, Wijzigbaar en Verplicht aan