AIMS IMPROVE VOOR UW AFAS APPLICATIEBEHEER

 

Het AIMS Improve team is gespecialiseerd in AFAS functioneel beheer. Onze medewerkers komen oorspronkelijk uit het vakgebied HR, Payroll & Finance. Zij hebben zich later AFAS machtig gemaakt. Hierdoor zijn zij bekend met de processen binnen uw organisatie en staan zij dicht tegen de gebruiker aan.

AFAS Applicatiebeheer en functioneel beheer

Bij AIMS vinden wij dat applicatiebeheer vooral om de gebruikers moet gaan. Ook in de ideale situatie dat het onderhoud en het beheer van uw inrichting in AFAS structureel en soepel verloopt, blijft het belangrijk dat de applicatiebeheerder een signalerende rol houdt. Lopen gebruikers vast? Waar? Hoe komt dat? Een applicatiebeheerder van AIMS probeert altijd incidenten voor te blijven door proactief te handelen. Hij of zij fungeert als vangnet, zodat het onderhoud en de verbetering van de processen in AFAS een structureel proces wordt. In onderstaand overzicht ziet u welke rollen een AFAS applicatiebeheerder van AIMS op zich neemt.  

 

Optimaal gebruik van AFAS software

AIMS Improve heeft jarenlange ervaring in het optimaliseren van AFAS-softwaregebruik, het helpen van klanten bij het behalen van hun bedrijfsdoelen en het voldoen aan hun behoeften. De applicatiebeheerder van AIMS Improve vervult een breed scala aan rollen. Zo helpt de applicatiebeheerder met het verlenen van de juiste toegang en autorisaties en zorgt deze voor het herstellen van geconstateerde fouten in de inrichting van de software. Daarnaast gaat onze beheerder preventief te werk en neemt deze de juiste maatregelen om verstoringen te voorkomen. Tevens zorgt de beheerder voor het bijwerken van bestaande functionaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Indien gewenst, kan de beheerder AFAS koppelen aan andere applicaties en zorgen voor technische verbeteren zoals PCC en Single Sign On.

Eerst de mensen, dan de applicatie

Applicatiebeheer is meer dan alleen de technische inrichting, meer dan updates doorvoeren en geconstateerde fouten verhelpen. Applicatiebeheer draait om de mensen die met AFAS moeten werken. Wij nemen dit dan ook als hét uitgangspunt voor AFAS beheer. Al te vaak treffen onze consultants situaties aan waarin niet optimaal gebruik gemaakt wordt van AFAS. Bijvoorbeeld omdat medewerkers te weinig kennis van de applicatie hebben, of nog op de oude werkwijze handmatige acties uitvoeren. Of omdat geen gebruik gemaakt wordt van bestaande of nieuwe functionaliteiten. Workflows die niet goed ingericht zijn, processen in AFAS die achterlopen, noem het maar op.  

Wij vinden het zonde om niet eerst deze hindernissen op te lossen. Onze kijk op applicatiebeheer is dat eerst de bestaande inrichting van AFAS (het zogenaamde perfectief onderhoud) op orde moet zijn voordat nieuwe functionaliteiten aan bod komen (adaptief onderhoud). Oftewel: eerst moet de applicatie passen bij de mensen die ermee moeten werken. Wij hebben een ideale uitgangssituatie beschreven, zie ook onderstaande afbeelding. Een AFAS applicatiebeheerder van AIMS zal altijd ernaar streven deze situatie te bereiken. Om daarna invulling te geven aan het structureel onderhoud van AFAS.

De aanpak van AIMS

Het begint altijd met het zoeken naar een ‘warme klik’. Wij koppelen u aan een consultant die vanuit eigen ervaring goed kan inschatten voor welke uitdagingen u specifiek staat, en die past bij uw organisatie. Iemand die bijvoorbeeld zelf in HRM, Finance of Payroll heeft gewerkt en weet hoeveel impact een nieuwe functionaliteit kan hebben op uw organisatie en uw werkzaamheden. Deze consultant bespreekt samen met u de uitgangssituatie en wat er gedaan moet worden om AFAS optimaal te gaan gebruiken. Het profiel van onze medewerkers: mantelzorg en andere levenservaring is een pré

De pluspunten van AIMS: ervaring en expertise van mensen met een sociaal hart

 

Veelgestelde vragen over AFAS Applicatiebeheer


Wat is de visie van AIMS Improve op applicatiebeheer binnen de software van AFAS?

Bij ons staat de gebruiker centraal, niet alleen de applicatie zelf. We zien applicatiebeheer als meer dan technische instellingen, updates, en het oplossen van fouten. Het gaat om het optimaal inzetten van AFAS door de mensen die ermee werken. We streven ernaar om eerst eventuele hindernissen weg te nemen, zodat de applicatie echt past bij de gebruikers.


Hoe pakt AIMS Improve applicatiebeheer binnen AFAS normaliter aan?

We richten ons eerst op het perfectioneren van de huidige inrichting van AFAS (perfectief onderhoud) voordat we nieuwe functionaliteiten introduceren (adaptief onderhoud). Ons doel is altijd om een ideale situatie te creëren waarin de applicatie volledig is afgestemd op de behoeften van de gebruikers, voordat we doorgaan met het structurele onderhoud van AFAS.


Tegen welke problemen lopen gebruikers vaak aan met AFAS en hoe helpt AIMS Improve daar bij?

Gebruikers maken niet altijd optimaal gebruik van AFAS, soms door gebrek aan kennis van de applicatie of door het vasthouden aan oude werkwijzen. Wij komen vaak workflows en processen tegen die niet goed zijn ingericht. Ons team richt zich op het oplossen van deze problemen door het onderwijs van gebruikers en het optimaliseren van de inrichting van AFAS, zodat de applicatie beter past bij de werkwijze en behoeften van de gebruikers.


 

Gerelateerde klantverhalen