AIMS IMPROVE VOOR UW AFAS APPLICATIEBEHEER

 

Onze medewerkers komen oorspronkelijk uit het vakgebied HR, Payroll & Finance. Zij hebben zich later AFAS machtig gemaakt. Hierdoor zijn zij bekend met de processen binnen uw organisatie en staan zij dicht tegen de gebruiker aan.

AFAS Applicatiebeheer en functioneel beheer

Processen veranderen 

Uw branche past zich voortdurend aan aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Dus uw organisatie verandert, uw processen veranderen en AFAS verbeterd structureel haar software. Het onderhoud en beheer van uw inrichting in AFAS blijft voortdurend in ontwikkeling. AIMS Improve kan het applicatiebeheer en/of het functioneel beheer voor u uit handen nemen.  

Onze ervaring is dat veel organisaties moeite hebben om deze ontwikkelingen bij te houden. Er wordt dus niet optimaal gebruik gemaakt van AFAS. We zien vaak het volgende in de praktijk:

  • geen gebruik maken van bestaande of nieuwe functionaliteiten;
  • fouten in workflows;
  • medewerkers met te weinig kennis;
  • veel handmatig werk;
  • ontbreken van informatie;
  • processen die achterlopen in AFAS.

Samen met u gaan we aan de slag om deze hindernissen op te lossen. Wij fungeren als vangnet zodat het onderhoud en de verbetering van de processen in AFAS een structureel proces wordt. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het functioneel beheer of het applicatiebeheer van uw AFAS-omgeving.

Visie Applicatiebeheer AFAS volgens AIMS Improve 

Onze visie is altijd dat adaptief onderhoud (nieuwe functionaliteiten) pas aan de orde komt als het perfectief onderhoud (bestaande functionaliteiten) op orde is. Met het volgende overzicht lichten wij graag onze visie toe met betrekking tot het onderscheid van het onderhoud en de rollen van key-user, beheerder en business owner.   

Waarom AIMS? 

Dankzij hun jarenlange ervaring met AFAS in HRM, Finance en Payroll weten onze consultants hoeveel impact een nieuwe functionaliteit kan hebben op uw organisatie. Door dit in een vroeg stadium te signaleren, kunnen zij tijdig anticiperen op veranderingen. Hiermee bent u eventuele problemen voor en verlopen updates soepel. Daarnaast ondersteunen onze medewerkers uw gebruikers en houden ze een vinger aan de pols. Zo signaleren zij of er kansen liggen om hetzij de werkwijze, hetzij de inrichting van de software te optimaliseren.

Gerelateerde klantverhalen