AFAS Processen optimaliseren

 

Onze medewerkers komen oorspronkelijk uit het vakgebied HR, Payroll & Finance. Zij hebben zich later AFAS machtig gemaakt. Hierdoor zijn zij bekend met de processen binnen uw organisatie en staan zij dicht tegen de gebruiker aan.

Optimaliseer AFAS met behulp van de expertise van AIMS Improve

Onze ervaringen uit de praktijk? Het ligt vaak niet aan de software! 

Het optimaliseren van de processen of achterstallig onderhoud door partners van AFAS zorgt vaak niet voor een structurele oplossing. AIMS Improve durft haar opdrachtgevers te confronteren met de volgende vragen: 

  • Is er een gebrek aan kennis of begeleiding bij de gebruikers?
  • Wordt er wel voldoende geïnvesteerd in de opleiding van de medewerkers?
  • Is de organisatie voldoende op de hoogte van de bestaande functionaliteiten?
  • Ervaart het applicatiebeheer te veel druk?
  • Is er geen duidelijke structuur en wordt het grootste gedeelte van de tijd besteed aan incidenten?

Op deze wijze kunnen we samen met u vaststellen waar structurele verbeteringen mogelijk zijn en waar de prioriteiten liggen om de processen in AFAS te optimaliseren.

AFAS laten werken voor u en uw gebruikers: onze werkwijze 

De eerste stap in het optimalisatieproces is een kennismaking. We komen er graag achter met wie we samenwerken, wat uw sterke kanten zijn en waar u hulp bij kunt gebruiken. Daarna volgt een quickscan die ondersteunt wordt door de “AIMS Barometer”. Wij onderzoeken hoe AFAS is ingericht en inventariseren zowel de wensen van de organisatie als die van de AFAS-gebruikers.   

Op deze wijze bepalen wij het perfectief onderhoud (bestaande functionaliteiten) en adaptief onderhoud (nieuwe functionaliteiten), de prioriteiten en Quick Wins van de optimalisatie. Om te zorgen dat uw medewerkers key users en ambassadeurs van de software worden, houden we gerichte workshops om de kennis van AFAS te vergroten. Tijdens het traject van de optimalisatie krijgt u een consultant die het best bij u past. Een ‘Oude Meester’ met expertise in uw vakgebied en ervaring met de uitdagingen waar u voor staat. In een relatief korte periode laten wij zien wat er wel (en niet!) mogelijk is met AFAS.

Onze gecombineerde kennis is uw voordeel 

ICT-kennis en expertise zijn absoluut belangrijk bij een optimalisatieproject in HR, Payroll of Finance. Maar echt succesvol wordt de optimalisatie pas met ervaring vanuit het vakgebied. Gecombineerd met het inzetten van een ervaren projectmanager, een breed netwerk en uiteindelijk de gunfactor van de gebruiker, laat AIMS Improve optimalisatieprojecten slagen. 

Gerelateerde klantverhalen