APPLICATIEBEHEER


Heeft u structurele ondersteuning nodig, een vraag die u direct wilt stellen aan een consultant, heeft uw applicatiebeheerder te weinig tijd voor eigen projecten en zijn er teveel lopende actiepunten vanuit de organisatie?


Applicatiebeheer is maatwerk en natuurlijk per organisatie verschillend. Om uw behoeften in kaart te brengen stellen wij een jaarkalender op conform het model van AFAS. 

APPLICATIEBEHEER

AIMS Expertdesk

Voor alle klanten is één behoefte wel gelijk: De mogelijkheid om direct telefonisch contact te kunnen opnemen met een expert.
AIMS Improve maakt dit mogelijk door middel van haar Expertdesk, waarbij direct ondersteuning wordt geboden bij AFAS gerelateerde vraagstukken of incidenten. 

Uw voordeel

Wel directe telefonische ondersteuning bij incidenten, gebruikersvragen of inrichtingsvraagstukken.
Geen langdurig contract of vaste maandelijkse kosten.



Contact

AIMS IMPROVE
Tingietersweg 2
2031 ES Haarlem

E-mail
info@aimsimprove.nl

Telefoonnummer
+31 (0)23 5519310

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Contact


AIMS IMPROVE

Tingietersweg 2

2031 ES Haarlem

Email

info@aimsimprove.nl

Telefoonnummer

+31 (0)23 5519310


Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.






Disclaimer | Privacy statement